Kontaktutvalget har fredag 10. mars sitt første møte i 2017 med Roger Ryberg som møteleder. En rekke spennende saker skal denne gangen drøftes. Miljøsertifisering av videregående skoler, nasjonal transportplan og utbygging av Intercity, høringsuttalelse om fagskolemeldinga, orientering fra det første styremøtet i BSSSC og godkjenning av årsrapporten for 2016 er bare noen av sakene som står på dagsorden. Lunsjen inntas i de nye kontorlokalene til Østlandssamarbeidet. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen vil på vegne av Akershus Fylkeskommune ønske resten av kontaktutvalget velkommen til den nye samlokaliseringen der også Osloregionens Europakontor, Osloregionen og Akershus Kollektivterminaler holder til. Interessert ? Sakspapirene finner du her:

2017-03-10 Sakskart KU-møte

2017-03-10 Sakskart II