16. mars setter vi Interreg B og C programmene på dagsorden på Radisson Blu Oslo Airport hotel. Her kan interesserte få informasjon, sjekke ut ideer og få veiledning og bistad fra programansvarlige i bla. Østersjøen, Nordsjøen, Europa og Espon. Foreløpig program for konferansen finner du Program for mobiliseringskonferanse Interreg

Påmeldingsfrist er satt til 2. mars. Velkommen!