I forbindelse med gjennomføring av det første styremøte i BSSSC under norsk formannskap i Brussel 9. februar, ble det gjennomført et møte mellom den nye BSSSC formannen og President i EUs Regionkomite (CoR) Markku Markkula. Ryberg orienterte om prioriteringene under det norske formannskapet og framhevet bl.a. satsing på ungdomsmedvirkning og ungdoms deltakelse i demokratiske prosesser. Markkula viste stor interesse for dette og ønsket et videre samarbeid med BSSSC på dette området. CoR har ambisjoner om å jobbe mer inn mot ungdomsmedvirkning. Ryberg tok også opp ønske om å fornye samarbeidsavtalen mellom CoR og BSSSC. Dette arbeidet vil bli igangsatt under våren og ungdomsarbeidet vil kunne legges inn som et nytt område. Ryberg inviterte også Markkula til BSSSCs årskonferanse i Potsdam, Tyskland 21. – 22. september 2017.