BSSSC formann, Roger Ryberg, møtte nestleder ved den norske EU delegasjonen, Ingrid Schulerud, til samtale i Brussel 8. februar. Førstesekretær Turi Bakke og regionalråd Eivind Lorentzen deltok også sammen med Ann Irene Sæternes og Jan Edøy. Ryberg orienterte om BSSSCs prioriteringer under det norske formannskapet og drøftet aktuelle problemstillinger og muligheter for Norge i lys av dette vervet.

Schulerud viste stor interesse for Østlandssamarbeidets arbeid gjennom BSSSC og tilbød å legge tilrette for møter og dialog fra delegasjonens side. Kontakt med UD i Oslo vil være viktig framover og er av gjensidig interesse for nasjonale og regionale myndigheter.