Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har nå avgitt innstilling til budsjettet. Komiteens flertall viser til budsjettavtalen der det er bevilget 280 mill. kroner ekstra til jernbaneplanlegging.

Merknadene fra komiteen