I samarbeid med Europakommisjonen – DG Regio og Urban og Osloregionens Europakontor gjennomførte Østlandssamarbeidet en workshop rundt Interreg og betydningen av deltakelse for tredjeland – i dette tilfellet Norge og Sveits.

Rundt 150 deltakere fikk med seg orienteringen og diskusjonen rundt dette tema – bl.a. representanter fra regioner i UK. Roger Ryberg deltok på vegne av Østlands- samarbeidet og holdt innlegg sett fra norske regioners ståsted.

Intervention by Minister Vik Aspaker
Intervention by Roger Ryberg