Under tittelen «Nothing about us without us!» gjennomførte BSSSC i samarbeid med UBC (Union of Baltic Cities) og ERB (EuroRegion Baltic) et politisk seminar for å få fram ungdommens syn og ønsker for framtiden i Østersjøregionen.

På vegne av BSSSC koordinerte Østlandssamarbeidet forberedelse og gjennomføring av seminaret. Kari Lie fra Ungdommens fylkesting i Hedmark (ungdomsrepresentant i styret i BSSSC) deltok sammen med innkommende leder Roger Ryberg i panelet. Under finner dere program for seminaret og statement fra ungdommene – oversent til de ansvarlige for Østersjøstrategien. Ungdomsstemmen vil bli fulgt opp i forbindelse med neste forum i Berlin i juni 2017.

Nothing about us without us – program
Statement from the youth on the EUSBSR 2030