Over 1100 deltakere fra hele Østersjøregionen samt andre deler av Europa deltok på det 7 forum for EUs Østersjøstrategi i Stockholm 8. og 9. november. Tema var visjoner for Østersjøen mot 2030. Fra Østlandssamarbeidet deltok leder Roger Ryberg sammen med Ann Irene Sæternes fra sekretariatet.

Lenke til åpningsinnlegg fra Statsminister Löfven og kommisjonær Cretu

Programme EUSBSR Forum 2016
Summary Looking towards 2030