Forslag om yrkesfagene kommer våren 2017 og stortingsmelding om fagskole ventes før jul 2016. Møtereferat og presentasjoner kan ses her.

ØSTLAND ref fagpolitisk opplæring mv 2016-11-10
Østlandssamarbeidet tilbudsstruktur – ved KD nov 2016
Fagpolitisk utvalg – tema fagskole ved AFK nov 2016