Fylkesvaraordfører i Østfold, Siv Henriette Jakobsen, deltok på vegne av Østlandssamarbeidet på møte i STRING politiske forum samt på seminaret «Connectivity in Scandinavian and Northern European infrastructure» i Stockholm 8. april. Jakobsen var en av paneldeltakerne under seminaret.

Deklarasjonen fra møtet/seminaret finner dere her sammen med rapport fra STRING-møtet.