Østlandssamarbeidet kjemper nå for interreg-midlene etter at det i forslaget til Statsbudsjett for 2017 er lagt inn betydelige kutt. Interreg-midlene bidrar til innovasjon, omstilling og verdiskapning – og er et sentralt virkemiddel for europeisk samarbeid. Østlandssamarbeidet deltok tidligere i høst på budsjetthøringen i kommunal- og forvaltningskomiteen og nå er dette fulgt opp med en henvendelse til KMD v/statrsråd Jan Tore Sanner.

Brev til KMD – Interreg og budsjettkutt