Østlandssamarbeidet deltok torsdag 27. oktober på budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Ivar Odnes og Siv Jacobsen pekte på behovet for økte planmidler til InterCity-prosjektet, slik at man opprettholder tempoplanen med ferdigstillelse av hele IC-utbyggingen i 2030.