Europa etter Brexit samt hva det betyr å implementere menneskerettigheter på  regionalt nivå var tema på byråmøte i AER i Wien 24 og 25. oktober 2016. Fra Norge deltok fylkesvaraordfører i Oppland, Ivar Odnes sammen med fylkespolitiker Rune Fredriksen fra Østfold. I tillegg visepresident i AER – fylkesordfører Sonja Steen, Nordland. Gjennom politisk verksted jobbet byråets medlemmer seg fram til en politisk deklarasjon om Europa etter Brexit.

Agenda
Political declaration on Europe after the Brexit