Østlandssamarbeidet har ansatt Lars Fredrik Lund Godbolt (30) som Østersjøkoordinator i en 2-årig prosjektstilling. Godbolt vil ha kontorsted  i Schweigårdsgt. 10 og vil i prosjektperioden være en del av Østlandssamarbeidets sekretariat. Godbolt har jobbet som koordinator for NHO sitt ungdomsnettverk og har vært praktikant i Norges EU-delegasjon. Hans faglige bakgrunn er innenfor statsvitenskap/Europastudier og med tileggsutdanning innenfor teknologi og innovasjon.