Statssekretær i KMD, Anne Karin Olli og statssekretær i UD, Elsbeth Tronstad ledet møtet. Gunn Marit Helgesen, Østlandssamarbeidet/KS og ordfører i Arendal, Robert C. Nordlie innledet til de to temaene fra fylkeskommunene/kommunenes side.

Temanotatene til møtet finner dere her – sammen med innledninger fra Elsbeth Tronstad og Gunn Marit Helgesen mht. bedre samarbeid og samhandling mellom nasjonalt, regional og lokalt nivå i EU/EØS-saker – «Team Norway».