Bjørgo – radikalisering og ekstremisme sept 2016
PPT Invest in Bavaria
Referat fra møte 2016-09-02