«Bridge over Troubled Water – Value of Regional Co-operation in Challenging Times» er tittelen på årets BSSSC-konferanse, som finner sted i Hämeenlinna litt nord for Helsinki i Finland 14 til 16. september. Som innledere i programmet finner vi bl.a. EUs kommisær for regionalpolitikk, Corina Cretu, Finlands næringsminister, Olli Rehn, president i EUs regionkomite, Markku Markkula, generalsekretær i Europarådets kommunal- og regionalkongress, Andreas Kiefer og Schleswig-Holsteins Europaminister Anke Spoorendonk. Østlandssamarbeidet er ansvarlig for en parallell sesjon om bio-økonomi – der bl.a. Oppland og Hedmarks strategiarbeid skal presenteres som case.

24th BSSSC AC programme – updated pr 06.06.2016

Som vanlig vil det i forkant bli gjennomført en ungdomskonferanse (14.09) og program for denne finner dere her.