«Driving Smart Specialisation Investments in Piriority Areas for European Growth» var tema på Smart Regions konferansen i Brussel 1 og 2. juni 2016. Konferansen hadde som mål å dele erfaringer fra arbeidet så langt og å finne ut hvordan en på best mulig måte skal jobbe videre. Mer fokus må rettes mot gjennomføring av strategiene. I tillegg ønsker EU-kommisjonen å bidra til mer samarbeid på tvers, etablering av EU-omfattende verdikjeder og legge til rette for tematiske plattformer.

Svinesundforbindelsen -Tom Granquist
Flernivåstyring – Ulla Higdem
IC-planlegging – Anne Siri Haugen

Referat fra møte 2013-09-13
Møteinnkalling