Internasjonalt fagpolitisk utvalg hadde sitt første møte i fylkestingssalen i Akershus fylkeskommune 28. januar 2016. Dagen ble innledet med seminar om Europapolitisk arbeid, og utvalgets medlemmer fikk gode orienteringer fra Tysklands ambassadør til Norge, Axel Berg og Statssekretær Elsbeth Tronstad i UD. Utvalgets leder, Gunn Marit Helgesen innledet med en bred orientering om betydningen av og mulighetene det europapolitiske arbeidet gir. I møtet ble utvalget enige om å rullere Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi, og nedsatte i den forbindelse en politisk arbeidgruppe på fem personer.

Interreg – presentasjon v Ann Irene Sæternes
Verktøy for Europapolitisk arbeid – presentasjon v Jan Edøy
Tysklands Europapolitikk og samarbeid med Norge v Ambassadør Axel Berg
Innlegg på miniseminar – Statssekretær Elsbeth Tronstad
Europapolitisk arbeid – presentasjon v Gunn Marit Helgesen
Program for MINISEMINAR om Europapolitisk arbeid