Medlemsregionene i AER samlet seg for andre gang i år til generalforsamling (GA). Viktige saker denne gang var valg av president og visepresidenter samt godkjenning av regnskap og budsjett. I og med at vedtektene ble endret på GA i juni i Gøteborg – ble valget utsatt og gjennomført i henhold til de nye vedtektene den 1. desember. Hande Özsan Bozatli fra Istanbul regionen i Tyrkia ble gjenvalgt som president for to nye år. I tillegg ble Mathieu Mori tilsatt som generalsekretær.

Rapport fra AER GA i Brussel 1 desember 2015
AER Bureau-conclusions-migration-refugee