Rapporten er ført i pennen av Kjerst Garberg og Jon Halvard Eide

Rapport ex com 281015