Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) avholdt sin årlige konferanse i Visby på Gotland 23. – 25. september med tema»Digital Agenda – New Chances and Challenges for the Regions of the Baltic Sea». President i EUs regionkomité, Markku Markkula, holdt hovedinnlegg om hvordan digitalisering åpner nye muligheter for regioner og byer. Deltakerne fikk også høre om Gotlands arbeid med regional plan for en digital framtid. Program, konferanseresolusjon og rapport finner dere her.

Final agenda BSSSC AC 2015
Rapport fra BSSSCs årskonferanse 2015
BSSSC Resolution 2015