Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identitet: Menneske og sted (2015-2016)

Året ble innledet med visning av fjorårets bilaterale samarbeidsprosjekt Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identitet: Menneske og sted i Landesbibliothek in Schleswig-Holstein i Kiel.

Fjorårets konsept ble, på initiativ fra Østlandsutstillingen, utviklet i samarbeid med BBK Schleswig-Holstein i Kiel og de tre Oslo galleriene BOA, LNM og Tegnerforbundet. Et ønske om å fremheve performance og det særskilte tematiske fokus relatert til begrepet ”identitet” har vært nedfelt i utlysningstekstene og i utviklingen av konseptet. Temaet ble også gjenspeilet i utstillingstittelen og fungerte som en rød tråd i juryen arbeid.

Wer ist wo wer? Was ist wo was? – Identitet: menneske og sted har belyst individuelle, kollektive, artistiske og regionale aspekter av identitet. Kunstverkene har relatert seg til hvordan parametere som arv, sted, sosiokulturelle miljøer og individuelle opplevelser er med på å forme vår identitet og hvilken betydning de kan ha for våre liv og vår selvforståelse.

Utstillingen har hatt fri innsendelsesrett og anonym juryering. 426 kunstnere fra Østlandet og Schleswig-Holstein søkte med 1018 arbeider om deltagelse. 52 kunstverk og 5 performancer av 45 kunstnere kom gjennom nåløyet og ble presentert på utstillingen og gjennom et eget performance-program.

45 kunstverk og 5 performancer av til sammen 45 kunstnere ble vist i de tre galleriene. 10 kunstnere kom fra Tyskland og 35 fra Norge. Hele rapporten kan du lese på ostlandsutstillingen.no.

Wer ist wo wer? Was ist wo was? ble sett av 700 personer i Kiel og dermed ble denne utstillingen sett av til sammen av 2.318 besøkende i løpet av 2015 og 2016. Utstillingen fikk 3 papirbaserte oppslag og 2 oppslag i digitale portaler i Kiel og dermed fikk den til sammen 9 omtaler i Norge og Tyskland.

Spesielt for årets utstilling Årets konsept ble, på initiativ fra Østlandsutstillingen, utviklet i samarbeid med BBK Schleswig-Holstein i Kiel og de tre Oslo galleriene BOA, LNM og Tegnerforbundet. Et ønske om å fremheve performance og det særskilte tematiske fokus relatert til begrepet ”identitet” har vært nedfelt i utlysningstekstene og i utviklingen av konseptet. Temaet ble også gjenspeilet i utstillingstittelen og fungerte som en rød tråd i juryen arbeid.

Wer ist wo wer? Was ist wo was? – Identitet: menneske og sted har belyst individuelle, kollektive, artistiske og regionale aspekter av identitet. Kunstverkene har relatert seg til hvordan parametere som arv, sted, sosiokulturelle miljøer og individuelle opplevelser er med på å forme vår identitet og hvilken betydning de kan ha for våre liv og vår selvforståelse. I vår samtid utforskes identitet gjennom blant annet forskning, kunst og den enkeltes tanker om eget liv. Samtidskunstens mangfoldige uttrykk kan inspirere betrakteren til å forstå sin identitet på nye måter og bidra til å belyse dette universelle, men samtidig stedsspesifikke temaet gjennom kunstneriske innfallsvinkler. Egen opplevelse av identitet kan være sterkt knyttet til ulike steder, og konteksten man opplever kunsten i kan ha stor betydning for hvordan denne sees i sammenheng med både individet og samfunnet. Gjennom utlysningen av prosjektet inviterte vi derfor kunstnerne til å svare på ulike spørsmål: Hvordan påvirker stedet hvor kunsten sees (kunst i det offentlige rom, kunst på utstillinger, kunst hjemme hos folk), den identitetsdannende prosessen hos mennesker? Påvirkes kunstnerens og betrakterens egen identitet av sted eller kunst? Et bredt medialt og visuelt spekteret kunne inspirere publikum til å beskjeftige seg med ulike tanker knyttet til identitet.

Deltagere på utstillingen Utstillingen har hatt fri innsendelsesrett og anonym juryering. 426 kunstnere fra Østlandet og Schleswig-Holstein søkte med 1018 arbeider om deltagelse. 52 kunstverk og 5 performancer av 45 kunstnere kom gjennom nåløyet og ble presentert på utstillingen og gjennom et eget performance-program. 45 kunstverk og 5 performancer av til sammen 45 kunstnere ble vist i de tre galleriene. 10 kunstnere kom fra Tyskland og 35 fra Norge.