Rapporten er ført i pennen av Line Helene Nilsen, Østfold fylkeskommune

Rapport fra Nordsjøkommisjonens ExCom-møte 18.6.2015