Nordsjøkommisjonen gjennomførte sitt årsmøte 18. juni 2015 i Assen, Nederland. NSC ledes for tiden av Hordaland og fylkesordfører Tom Christer Nilsen. På det nasjonale møtet i forkant av årsmøtet ble Andreas Lervik, Østfold valgt til nytt styremedlem fra Norge. Han erstatter Thore Westermoen, Vest-Agder. Lervik er valgt for perioden 2015 – 2017.

Referat fra møte for norske medlemmer av Nordsjøkommisjonen
Assen Declaration
Rapport fra Nordsjøkommisjonens årsmøte 18juni2015