Assembly of European Regions gjennomførte både ekstraordinær og ordinær generalforsamling i Gøteborg (Svenska Mässan) fredag den 12.juni 2015. I tilknytning til at AER i år feirer 30-års jubileum ble det den 11. juni gjennomført en tematisk konferanse der en så både bakover og framover. Diverse video-snutter krydret programmet mellom ulike innlegg og bidrag. Rapporter fra de ulike delarrangementene i Gøteborg finner du under.

Agenda for GA 2015
Rapport fra AER Ekstra ord GA 2015
Changing the AER for the future
AER-Statute-Procedures-2015 – adopted
Rapport fra AER GA 2015