Byrået i AER møttes i Strasbourg kant med møte i komité 1 og startet med felles seminar om regional branding. Selve byråmøte hadde fokus på AERs utfordende økonomiske situasjon og hvordan organisasjonen kan rigge seg for framtiden.

Rapport fra Byråmøte i Strasbourg 22 april 2015