Internasjonalt fagpolitisk utvalg deltok under sitt Berlinbesøk på åpningen av deler av fellesutstillingen «Stereo Not Mono» i samarbeidet med Schleswig-Holstein. Utstillingen vises i Schleswig-Holsteins repesentasjon i Berlin og består av verker fra 6 kunstnere – tre fra Østlandet og tre fra Schleswig-Holstein. Kunstnerne informerte selv om bakgrunn for sine uttrykk og om samarbeidet dem i mellom.

Ivar Odnes talte under åpningen av Stereo Not Mono i Berlin. Hele utstillingen har tidligere vært vist i Moss (Galleri F15) og i Brunsbüttel, Schleswig-Holstein. Stereo Not Mono er et samarbeid mellom Østlandsutstillingen og Landesschau og et fyrtårnprosjekt i samarbeidet mellom fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og Schleswig-Holstein i 2012/2013. Leder for Europaavdelingen, Thorsten Augustin, var vertskap på vegne av Schleswig-Holstein.

Tale Ivar Odnes – 150413