Innledningsvis i møtet fikk utvalget en orientering om EU-initiativet Smart Cities and Communities under Horisont 2020 v/Tor Ivar Eikaas i Forskningsrådet samt om Urban Europe Initiative v/Anne Beate Tangen i KMD.

JPI Urban Europe
Smart Cities and Communities

Referat fra møte 2014-09-12