Nordsjøkommisjonen fikk under generalforsamlingen i Aberdeen 27. juni 2014 på ny en norsk president. Fylkesordfører i Hordaland, Tom Christer Nilsen, ble valgt til president for perioden 2014 – 2016. Sekretariatet flytter nå fra Aalborg, DK til Bergen. Her følger rapport fra møtet

Rapport fra NSC generalforsamling 2014 i Aberdeen