AERs president Hande Özsan Bozatli og visepresident Sonja Steen overrakte MYFER prisen 2014 (Most Youth Friendly European Region) til delegasjonen fra Østfold under AERs generalforsamling 27. mai. Østfold fikk prisen for sitt gode arbeid for ungdomsmedvirkning. Leder for ungdommens fylkesråd, Eirin Ronæs, mottok prisen sammen med fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes samt Line Helene Nilsen og Rune Vold Vallner fra fylkeskommunens adm.

Agenda GA-Wroclaw
Political_Statement_ from GA 2014
Rapport fra AER Ekstra ord GA 2014
Rapport fra AER GA 2014
Report from Monitoring & Evaluation Group
European Institute for Gender Equality
Oppsummering fra tematisk konferanse 28. mai