Innledningsvis i møtet fikk utvalget en orientering om energi og klima og EUs mål for 2030 v/Harald E. Vengen fra EUs delegasjon til Norge (EEAS).

A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030
EU 2030 Framework – climate and energy

Referat fra møte 2014-05-16