Description of workshops
Programme_NSC stakeholder conference March 2014
Rapport fra stakeholderkonferanse i Nordsjøkommisjonen