Byrået i AER møttes i kroatiske Zadar 19 – 20. februar 2014. På dagsorden stod politiske prioriteringer/ arbeidsprogram for 2014, status for organisasjonen, samarbeid med privat sektor samt forberedelse til generalforsamling i mai. Byråets medlemmer ble også enige om en felles uttalelse i forbindelse med situasjonen i Ukraina.

Rapport fra Byråmøte i Zadar 20 februar 2014
AER_Activity_Report_2013
AER_political_priorities_2014_EN