Innledningsvis i møtet haddde internasjonalt fagpolitisk utvalg samtale med statssekretær Jardar Jensen, KMD om Interreg.

Utvalget fikk også en orientering fra ekspedisjonssjef i UD, Elisabeth Walaas om organisering av EU-EØS arbeidet med egen Statsråd for EU-EØS saker samt om rulleringen av Regjeringens Tysklandsstrategi.

Referat fra møte 2014-01-31