15. januar 2014 ble det årlige møtet i partnerskapet mellom fylkeskommunene på Østlandet og delstaten Schleswig-Holstein gjennomført i Kiel. Vert for møtet var Justis-, Kultur og Europaminister Anke Spoorendonk. Tema på agendaen var energi og klima, transportkorridorer med fokus på Fehmer Belt Fixed Link, nye Interreg-program fra 2014 samt kultursamarbeid. Kommisjonsmøtets deltakere fikk bl.a. en god gjennomgang av Ars Balticas arbeid.

Agenda CC meeting 2014
ARS Baltica
CC 2014 Kiel final draft minutes
Cooperation Perspectives 2014 final
Energy and Climate Policy
EUSBSR Culture Priority
Fehmarnbelt Fixed Link
Interreg BSR and NSR 2014-2020
Participant list CC 2014