Partnerskapet mellom Østlandssamarbeidet og Schleswig-Holstein deltok i markering av Kielfreden 14. januar 2014. Kieltraktaten, der Norge ble gitt fra Danmark til Sverige, gav startskuddet til den norske grunnloven signert på Eidsvoll 17. mai samme år. Representanter fra Norge, Schleswig-Holstein, Danmark og Sverige deltok på makeringen i Kiel. Partnerskapets bidrag til arrangementet var et ungdomsseminar om demokrati, ytringsfrihet og deltakelse samt et samarbeidsprosjekt mellom dans/drama elever fra Skien videregående skole og musikkelever fra Ernst Barlach Gymnasium i Kiel. Arrangementet var vellykket og fikk god TV-dekning i Nord-Tyskland. Innslag kan sees via lenkene under.

Under festarrangementet på Kiel slott talte Stortingspresident Olemic Thommesen, statssekretær i UD, Bård Glad Pedersen, samt parlamentspresident i Schleswig-Holstein, Klaus Schlie, og ministerpresident i Schleswig-Holstein, Torsten Albig. Elever fra Skien vgs. dans og dramalinje framførte et danseteater spesielt laget for anledningen. Forestillingen tok oss med på en reise fra den franske revolusjon til Kielfreden. Elever fra Ernst Barlach gymnasets symfoniorkester akkompagnerte dansernes forestilling. Elevenes forestilling høstet stor applaus og ble trukket spesielt fram i media etter arrangementet – både i avis og TV.

25977.Kielfreden-14-01-1814
25985.Programme-Youth-Seminar-Kiel-13-140114
rapport gruppearbeid Kiel