Østlandssamarbeidet er partner i Interreg Østersjøprosjektet TransGovernance. I den forbindelse ble det gjennomført et miniseminar om flernivåstyring i forkant av internasjonalt fagpolitisk utvalg sitt møte fredag 13. september. Ulla Higdem fra Høgskolen i Lillehammer bidro sammen med Anne Siri Haugen fra Jernbaneverket og Tom Granquist fra Akershus fylkeskommune til økt kunnskap om og diskusjon rundt flernivåstyring (multilevel governance) – koblet til transport og utbygging av infrastruktur. Program og presentasjonene kan leses her:

Møteinnkalling TransGovernance
Flernivåstyring – Ulla Higdem
IC-planlegging – Anne Siri Haugen
Svinesundforbindelsen -Tom Granquist
Referat fra møte 2013-09-13