Rapport ført i pennen av Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune

Rapport fra Interreg Nordsjøprogrammets og Nordsjøkommisjonens felles årskonferanse og generalforsamling