Under generalforsamlingen i Nordsjøkommisjonen i Bremen, Tyskland 20. juni ble Ole B. Sørensen fra region Nord-Danmark valgt til ny president. Presidentskap og sekretariat flytter med dette fra Skien til Aalborg. Fylkesordfører Tom Christer Nilsen, Hordaland ble valgt til ny visepresident og medlem av internasjonalt fagpolitisk utvalg, Karen Anne Kjendlie, Vestfold ble valgt som vara til styret fra Norge. Fylkesvaraordfører Thore Westermoen, Aust-Agder blir norsk styremedlem. Rapport fra generalforsamlingen kan leses her.

Bremen Declaration