Skip Navigation Links.
Møteplaner
Østlandssamarbeidet
Expand KontaktutvalgetKontaktutvalget
Expand RådmannsutvalgetRådmannsutvalget
Sekretariat
Expand Internasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeid
Expand KompetanseKompetanse
Collapse SamferdselSamferdsel
Expand Regional utviklingRegional utvikling
Kultur
Årsrapporter
Vedtekter
Expand StrategiStrategi
Expand HandlingsplanerHandlingsplaner
Expand EnglishEnglish

Norsk seminar 2014

15.09.2014

 P1000664_2

Et norsk seminar ble arrangert 11. september 2014. Innledningsvis i seminaret var det fokus på flernivåstyring generelt og hovedresultater fra TransGovernance-prosjektet. Deretter ble det gitt orienteringer om europeiske transportkorridorer og et forslag til nytt Interreg-prosjekt i korridoren Skandinavia til Middelhavet. Avslutningsvis ble det gitt nærmere informasjon om utviklingsarbeid i Öresundsregionen og litt om STRING-samarbeidet.

TG seminar Odnes_innledning

Hasselgren Multi Level Governance

Viktor BSR TransGovernance

Iversen TEN-T prioriterte korridorer

Assig Scandria projecting 

Hasselgren Öresund transport infrastructure governance Oslo 140911

Bjerknes STRING-samarbeidet

 

Arbeidsseminar 29. oktober 2013

22.11.2013

Sammen med felles plankontor for delstatene Berlin og Brandenburg (Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg) arrangerte Østlandssamarbeidet  et arbeidsseminar 29. oktober 2013 – med tema

Oslo – Gothenburg – Adriatic Sea?
How the Scandria®-Corridor can enhance regional and business development in the Oslo-Gothenburg cross-border region?

 

Nedenfor finnes lenke til programmet for arbeidsseminaret, presentasjoner og en oppsummering av diskusjonene.

Workshop Oslo 2013-10-29

Brørs_Introduction

Daub-Granquist_The Scandinavian 8 million city

Andreasson_An extended labour market

Hauge_Regional development

Dahle_Regional and local authorities

Friedrich_Workshop Conclusions

Reisz_Minutes WP6 seminar i Oslo 29-10-2013

Participant list TG workshop Oslo 2013-10-29

 

Tidligere artikler
ØstlandsSamarbeidet
et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold