Østlandssamarbeidet gjennomførte i samarbeid med Kulturrådet og Riksantikvaren et seminar om verdiskaping innen kultur, kulturarv og kreativ næring 27. april 2017. Seminaret var et ledd i Interreg Østersjøprosjektet Let’s Communicate! der målet er å informere om og kommunisere mulighetene innen Østersjøsamarbeidet til norske aktører. “Increased prosperity through culture” var hovedtema og representanter for EU-kommisjonen, Østersjøstrategien (v/Policy Area Culture) og representanter for arenaer og nettverk i Østersjøen deltok med innlegg på seminaret. Rundt 80 deltakere fra hele Norge meldte sin interesse og deltok på seminaret. Program, deltakerliste og presentasjoner finner dere her:

Seminar om EUSBSR og kultur-kulturarv-kreativ næring

Deltakerliste

EUSBSR – EU-kommisjonen Schenk

EUSBSR PA Culture – Musiolik – Hagemann

EUSBSR PA Culture – Zielkowska

ARS Baltica – Hagemann

Northern Dimension Partnership on Culture

Baltic Region Heritage Committee – Riksantikvaren Dahl-Poppe

EØS-midlene – Kulturrådet Jacobsen

EØS-midlene – Riksantikvaren Berggård

Kreativt Europa programmet – Kulturrådet Breivik

Kreativ næring – Innovasjon Norge

Kreativ næring – Kulturrådet