Østlandssamarbeidet på budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen

På møte i kontaktutvalget 27/10 ble det bestemt at Østlandssamarbeidet også i år skal delta på budsjetthøringa i transport- og kommunikasjonskomiteen som ledes av Helge Orten (H). Rune Hogsnes fra Vestfold og Siv Jacobsen fra Østfold representerte Østlandssamarbeidet på høringen på Stortinget 31. oktober. I høringen på Stortinget fokuserte Østlandssamarbeidet denne gangen først og fremst på behovet for kontinuitet i planlegging og utbygging av Intercity. Videre pekte man på manglende rammer for vedlikehold av fylkesvegene og viktigheten av rentekompensasjonsordningen som i budsjettforslaget er foreslått tatt bort.  Hele høringsuttalelsen kan leses her:

2017-10-31 Høringsnotat transport og kommunikasjonskomiteen 

Siv Jacobsen pekte avslutningsvis i høringen på systemsvikt i det nasjonale transportplanarbeidet;

  • Det er uheldig at arbeidet med grensekryssende korridorer ikke blir godt nok samordnet mellom de ulike lands myndigheter.
  • Manglende helhetlig tenkning i og med at man i NTP ikke ser riks- og fylkesvegene i sammenheng.
  • For så sikre effektiv og økonomisk utbygging, må skillet mellom ytre og indre Intercity fjernes.

 

 

2017-11-01T10:25:37+00:00 28/10/2017|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.