Oversikt over politiske møter i fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet


Utvalg

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Akershus FT

13. 27. 08. 12. 18. 30. 20. 18.

Akershus FU

23. 06. 20. 02. 06. 21. 12. 23. 13. og 27. 11.

Buskerud FT

15.-16. 26.-27. 21.-22. 30.-31. 25.-26. 06.-07.

Buskerud FU

11.+ 25. 08. 05. 24. 07. 23. 11. 22.-23. 13.

Hedmark FT

06.-07. 04.-06. 12.-13. 23.-24. 11.-13.

Hedmark

FT-komité

27.-28. 27.-28. 06.-07. 16.-17. 04.-05.

Oppland FT

14.-15. 04.-06. 13.-15. 17.-18. 12.-14.

Oppland FU

10.+24. 07.+21. 07.+28. 25. 09.+23. 06.+27. 22. 05. + 19. 10.+24. 07.+21. 05.+19.

Oslo Bystyre

01. 01. 05. 10. 14.+21. 06.+27.+28. 25. 15. 13.+20.

Telemark FT

25.-26. 06.-07. 24.-25. 06.-07.

Telemark FU

15. 04. 23.-24. 24. 05. 22.-23.

Vestfold FT

02. 16. 04. 15. 28. 02. 14.

Vestfold FU

16. 09. 27. 18. 08. 21. 26. 23. 07.

Østfold FT

16. 16. 04. 21.-22. 20. 25. 06.+07.

Østfold FU

09. 09. 27. 24. 08. 07.+14. 19. 23. 14.

FT = fylkesting; FU = fylkesutvalg

OVERSIKT pr. 18.11.16