Internasjonalt fagpolitisk utvalg møtte statssekretær Grete Ellingsen i KMD til dialog

Internasjonalt fagpolitisk utvalg innledet sitt møte 13. mai med et dialogmøte med statssekretær i KMD, Grete Ellingsen. Fokus ble satt på europapolitisk arbeid og regionreformen (Meld.St. 22 (2015-2016)), Interreg og Europapolitisk forum. Samarbeid mellom forvaltningsnivåene i europapolitikken er viktig, og Ellingsen tok til orde for å styrke felles utnyttelse av arenaer, nettverk og program. Videre ble synliggjøring av nytte og merverdi av programdeltakelse samt markedsføring av de gode eksemplene løftet fram. Betydningen av regionale utviklingsmidler, som basis for deltakelse i europeisk programsamarbeid, ble vektlagt fra fylkeskommunenes side.

Høringsinnspill vedr EUs pakke for sirkulær økonomi fra Østlandssamarbeidet
Referat fra møte 2016-05-13

2017-02-25T09:43:21+00:00 15/05/2016|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.