Østlandssamarbeidets gruppe for oppfølgingstjenesten (for unge utenfor skole, arbeid) og AFK har gjennomført inspirasjonskonferanse for OT-medarbeidere i 7 fylkeskommuner. Første dag bestod i erfaringsdeling, “dette har vi fått til” og andre dag gav tre forskere ny kunnskap til deltakerne.

ostsam inspirasjonssamling 2017