Rådmannsutvalget

Rådmannsutvalget samordner den administrative behandling av saker som skal viderebehandles av kontaktutvalget og innstiller til kontaktutvalget i saker hvor det ikke foreligger innstilling fra et fagpolitisk utvalg.

Tron Bamrud
Tron BamrudFylkesrådmann i Akershus Fylkeskommune
Leder rådmannsutvalget i inneværende valgperiode
Evy-Anni Evensen
Evy-Anni EvensenFylkesrådmann i Telemark fylkeskommun
Nestleder i Rådmannsutvalget