Strategi for Østlandssamarbeidet

Kontaktutvalget vedok på møte 9. mars 2016 strategien for Østlandssamarbeidet for perioden 2016-2019.

Det skal i perioden gis prioritet til følgende 5 satsningsområder:

  • Samferdsel, miljø og klima

  • Næringsutvikling og verdiskaping

  • Internasjonalt/europapolitisk arbeid

  • Regionreform

  • Kompetanse