Loading...
Handlingsplaner 2017-02-12T16:49:50+00:00

Handlingsplaner


Handlingsplan 2016-2017 ble vedtatt på møte i kontaktutvalget fredag 10. juni. Handlingsplanen beskriver de operative aktiviteter på de fem prioriterte politikk-områdene til Østlandssamarbeidet i planperioden:

  • Næringsutvikling og verdiskapning
  • Samferdsel, miljø og klima
  • Internasjonalt/europapolitisk arbeid
  • Komtetanse
  • Regionreform

Handlingsplanen omhandler ogse de løpende drifts- og utviklingsoppgaver i planperioden.

Handlingsplan 2016-2017

Østlandssamarbeidets handlingsprogram for 2014-2015 ble vedtatt av kontaktutvalget i møte 7. mars 2014. Følgende vedtak ble fattet:

Kontaktutvalget gir sin tilslutning til det framlagte forslag til handlingsprogram for 2014-2015 Fokus settes på følgende innsatsområder:

  • Samferdsel
  • Opplæring, kompetanse og verdiskaping
  • Europapolitisk samarbeid
  • Tiltakspakke for økt konkurransekraft

Tiltak og prosjekter innen handlingsprogrammet anbefales gjennomført i fellesskap, men det er fortsatt opp til den enkelte fylkeskommune (inkl Oslo kommune) å vurdere om den vil delta i alle tiltak.

Handlingsprogram 2014-2015

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.