Loading...
Hva er Østlandssamarbeidet? 2017-02-21T20:48:31+00:00

Østlandssamarbeidet

Samarbeid for bedre ressursutnyttelse og større gjennomslagskraft

Østlandssamarbeidet (eng. Eastern Norway County Network) ble formelt etablert 19. mars 1993 og er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.

  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.Østlandsregionen

Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal samtidig sikre en regional balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen.

Østlandet har de siste 10-årene hatt en sterk vekst. Med planlagte infrastrukturinvesteringer både på vei og bane, forventes den positive utviklingen å fortsette i årene som kommer. Samtidig står regionen ovenfor mange utfordringer – og det er stort behov for omstilling, innovasjon og økt verdiskapning både i privat og offentlig sektor. Dette må kombineres med strategier som sikrer en bærekraftig og balansert utvikling innenfor hele regionen. Europa har de siste årene vært preget av kriser og store utfordringer, som har satt samarbeidet mellom landene på prøve. I en slik situasjon vil regioner og kommuner kunne spille en avgjørende rolle. Det er viktig å fremme regionale synspunkt og interesser, samt å styrke det interregionale samarbeidet. Økt medvirkning, deltagelse, dialog og samarbeid på tvers av landegrensene vil i årene som kommer være viktigere enn noen sinne – for å løse felles utfordringer.

Struktur

Kontaktutvalget

Østlandssamarbeidets øverste organ

Kontaktutvalget behandler alle prinsipielle spørsmål innen Østlandssamarbeidet og spørsmål av politisk karakter. Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til politisk behandling i de åtte fylkeskommunene og sette i gang konkrete prosjekter i Østlandssamarbeidets regi.

Hver fylkeskommunene er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget:

  • politisk leder: fylkesordfører /fylkesrådsleder /byrådsleder

  • opposisjonsleder i fylkesting/bystyre

  • øverste administrative leder: fylkesrådmann /fylkesdirektør /kommunaldirektør


Les mer

Rådmannsutvalget

Rådmannsutvalget samordner den administrative behandling av saker og innstiller til kontaktutvalget i saker hvor det ikke foreligger innstilling fra et fagpolitisk utvalg.


Sekretariat

Østlandssamarbeidets daglige drift ivaretas av sekretariatet. Sekretariatet har en viktig koordineringsrolle for alle aktiviteter som ØS er involvert i.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.